Ngân hàng OCB – Phòng giao dịch kinh tế 135 Trần Hưng Đạo